Назад

Инициатива на Варненския свободен университет по програмата "Кръгова икономика"


По повод 30-годишнината на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" Настоятелството на Университета отпуска 30 стипендии за студенти в магистърска степен - програма "Кръгова икономика". 

Професионалното направление е Икономика, но за завършили бакалавърска степен от други професионални направления е предвиден допълнителен приравнителен семестър, който ще струва 980 лв.

Освен стипендията, която покрива двете семестриални такси, кандидатът заплаща 77 лв. такса за разглеждане на документите и записване.

Срокът за кандидатстване за стипендията  е 20 октомври 2021г.  Линкове за допълнителна информация:

http://circulareconomy.vfu.bg/

http://circulareconomy.vfu.bg/kandidatstvai.php#fill