Назад

УО на ОПИК публикува указания във връзка с често допускани грешки по процедура „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв….“


„УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ОТЧЕТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“.

Целта е оптимизиране процеса на проверка и верификация на разходите по процедурата.