Назад

Специализирана операция за неутрализиране на разпространяването на недоброкачествени петролни продукти в търговската мрежа


Акция на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съвместно с  Агенция „Митници“, НАП и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е осъществена вчера на територията на гр. София и областта. Действията са насочени към неутрализиране на разпространяването на  недоброкачествени петролни продукти в търговската мрежа, както и за нарушения на митническото и данъчно законодателство при продажбата на горива в бензиностанции.

Съвместните екипи са проверявали произхода и качеството на течните горива, изправността на касовите апарати и измервателните уреди, тяхната свързаност в реално време към органите по приходите, спазване на разрешителните режими, касаещи продажбата на продукти от нефтен произход, както и осъществяваната търговска дейност на инспектираните обекти.

В рамките на извършените проверки са били издадени конкретни предписания, свързани с дейността на обектите, съставени са актове за извършени административни нарушения -  липса на пломби по измервателните уреди и съответни реквизити по техническите средства, функциониращи в търговските обекти.


Предстои да бъде изготвен химически анализ на иззетите проби от разпространяваното гориво, относно съответствие с изискванията за качество на течните горива. За отклонение от предвидените норми, наложената глоба може да достигне до 50 хиляди лева.


ГДНП продължава работата по случая, планират се системни аналогични проверки.