БТПП поздрави Александър Кашукеев по случай юбилея


Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов  връчи поздравителен адрес на Александър Кашукеев по случай 80-годишния му юбилей .

БТПП изказва благодарност за дългогодишната му всеотдайна работа като член на УС на БТПП, за приноса му в  дейността на Палатата.

Висока са оценени ясно изразените позиции на Кашукеев по проблемите на бизнеса, както и неговите усилия в защита интересите на българското предприемачество.

Юбилярът е отличен с медал "Иван Грозев" на БТПП.

С текста на поздравителния адрес може да се запознаете  ТУК