Онлайн форум „Република България и Република Башкортостан. Икономика – Туризъм – Култура.“


Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Националното туристическо представителство на Република България в Руската федерация и Българският културен институт в Москва организират 4-ти онлайн форум „Република България и Република Башкортостан. Икономика – Туризъм – Култура.“ в рамките на съвместния проект: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“.

Целта на съвместната инициатива е да се окаже съдействие на българските организации, на отрасли и компании, засегнати от ковид-кризата, които работят на руския пазар или имат интерес към активизиране на контакти и установяване на нови с руски партньори. Проектът цели системно запознаване на заинтересованите структури, компании от България и Русия с добри производствени, търговски, туристически практики, повишаване на експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към изискванията на новото време, към нуждите на българския и руския пазар, представяне специфичните качествени изисквания за отделни стокови групи, услуги и др.

Проектът „България – Русия: многопланово регионално партньорство” стартира през април 2021 г., в онлайн формат на тема „Икономическо сътрудничество. Презентации на български и руски фирми”. През май 2021 г. се проведе онлайн форум в направление „Туризъм и култура”, а през юни 2021 г. се проведе онлайн форум на тема „Инвестиционен климат в България и Русия. Инвестиции – възможности и предложения”. Във всеки онлайн форум участваха до 130 ръководители и представители на областни администрации, регионални ТПП, браншови асоциации, промишлени и търговски компании, туристически организации, туроператори, общински администрации и културни организации.

В бъдеще ще се организират различни по формат мероприятия, в зависимост от санитарно-епидемиологичните ограничителни мерки в България и Русия.

На 16 декември 2021 г. се планира провеждането на Четвъртия онлайн форум „Република България и Република Башкортостан. Икономика – Туризъм – Култура“ в рамките на проекта на „България – Русия: многопланово регионално партньорство“.

Всички заинтересовани, които желаят да се включат в този проект, са поканени да регистрират своето участие до 26 ноември 2021 г. и по този начин да заявят желанието си за участие. 

Участието е безплатно. След приключването му, както е практиката до сега, участниците ще получат пълен списък с контактна информация на регистриралите се в онлайн форума. Всички презентации, направени по време на форума /на руски език/,  ще бъдат достъпни на сайта на ЦПРБ www.cprb.ru

 За тази цел е необходимо да попълните онлайн анкета на линк: https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7 (на български език)

Въпроси, свързани с попълване на анкетите и участие в проекта изпращайте на E-mail: project2021@cprb.ru

За повече информация относно проекта и участието в секция „Туризъм“ може да се обръщате към Катя Жекова, аташе по туризъм в Руската федерация, тел. +7 9253580038, E-mail k.zhekova@tourism.government.bg; kzhekova@yandex.ru