България ще участва в конференция на Световната търговска организация


Правителството определи състава на правителствената делегация на България за участие в 12-та Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), която ще се проведе от 30 ноември до 3 декември 2021 г. в Женева, Швейцария.

Конференцията, като висш орган на СТО е упълномощена да взима решения по всички въпроси, свързани с многостранните споразумения и многостранните търговски преговори. Очаква се 12-та сесия да приключи с приемане на министерски декларации и решения, които засягат цялостния отговор на СТО на пандемията от COVID-19, реформата на организацията, постигнатия напредък в преговорите и по-нататъшната работа по въпросите на селското стопанство, субсидиите в риболова, електронната търговия, улесняването на инвестициите и др.

Министърът на икономиката ще внесе за одобрение от Министерския съвет проект на позицията на българската страна за 12-та Министерска конференция на СТО.

Българската делегация ще бъде ръководена от зам.-министъра на икономиката. В състава на делегацията са включени служители на Постоянното представителство на Република България при СТО, Министерството на икономиката и Постоянното представителство на Република България към ЕС.

---------------

България е член на Световната търговска организация от 1 декември 1996 г. Като член на организацията България е поела ангажименти, произтичащи от Маракешкото споразумение и всички свързани с него договорености за по-нататъшна либерализация на търговията със стоки и услуги.

Протокол за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение

Доклад на Работната група по присъединяването на България към СТО

Списък с ангажименти на България по търговията със стоки

Списък с ангажименти на България по търговията с услуги