Назад

Годишно общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати (ABC)

БТПП като ротационен председател на Асоциацията на Балканските търговски палати (ABC)  бе домакин на Годишното общо събрание на Асоциацията. Събитието се проведе във виртуална среда,  като участие в него взеха представители на търговско-промишлените палати от: Босна и Херцеговина, България, Кипър, Гърция, Черна гора, Северна Македония и Турция.

Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който направи обзор на дейностите по време на председателството на Палатата. Той сподели, че въпреки амбициозната програма на БТПП за активизиране на регионалното сътрудничество, ковид-пандемията е осуетила реализирането на всички поставени цели. По време на председателството на ABC Палатата бе заложила на 3 основни приоритета: синергия в преодоляване на кризата, съдействие в областта на клъстерите и регионално сътрудничество.

Симеонов информира, че през 2021г. под знака на председателството на ABC са проведени няколко събития: 7-то издание на наградите Balkan Business Awards, 10-то юбилейно издание на Балканския винен конкурс и фестивал, двустранни бизнес форуми с Албания, Турция и Сърбия и др.

Председателят на БТПП представи и идеята на Палатата за организиране на обучение между представителите на Балканските палати – ABC Chamber Academy, в областта на арбитражния съд. Симеонов акцентира, че след ковид-пандемията се очакват трудности при изпълнение на договорни отношения между компаниите и последващи търговски спорове – за това е добре фирмите да предвиждат в договорите клауза за арбитражно производство, което се отличава с бързина, стабилност и икономичност.

Програмата продължи с представяне на икономическата среда в България и очакванията на бизнеса за 2022г. от Благовеста Джабирова, експерт „Икономически анализи и политика“ към БТПП. Велин Кърчев, главен експерт, представи добрите практики на GS1 България в разработването на Продуктов каталог и връзката му с Търговския регистър на БТПП.

Представителите на Балканските палати дискутираха актуалните теми, свързани с обслужването на фирмите в условията на ковид, предоставянето на нови услуги и регионалното сътрудничество.  Обсъдено бе нивото на ваксинация в отделните страни, както и мерките, предприети от държавите за подпомагане на бизнеса.

ТПП Кипър сподели за необходимостта от свободна работна ръка в страната. Палатата в Черна гора акцентира върху нуждата от диверсификация на икономиката, тъй като водещият икономически сектор в страната – туризмът, е бил сериозно засегнат от кризата.

Представителите на Турция и Босна и Херцеговина споделиха своя опит в предоставянето на дигитални услуги и разработването на проекти в тази област.  Стопанската камара на Северна Македония информира за създадените към техните организации съвети през последната година в областта на новите технологии, индустриално производство, умения и образование и други.

Галина Нифору, председател на Българската асоциацията на износителите на вино, представи Балканския винен фестивал и конкурс, като направи обзор на изминалите издания. Тя сподели, че през 2022г. Атина ще бъде домакин на конкурса, а фестивалът ще се проведе през юни в София.

Ротационното председателството на Асоциацията на Балканските търговски палати бе предадено на Търговско-промишлената палата на Кипър. Христодулос Ангастиниотис, председател на ТПП Кипър, благодари на БТПП за положените усилия и проведени събития въпреки ковид-пандемията и обяви, че ТПП Кипър скоро ще представи програмата и приоритетите на Председателството на АВС за 2022г.