Назад

Проект „CompoWin - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство“


Инициативата се изпълнява от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански, в партньорство с шест организации от пет Eвропейски държави – България, Естония, Германия, Словения и Хърватия. Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да разработи цялостна програма за обучение, базирана на опита на страни, в които композитното производство вече е добре развито като Словения, Естония и Германия, за да представи и приложи тези резултати в България и Хърватия, в които композитната индустрия е слабо развита и проучена.

В рамките на проекта беше проведено мащабно проучване, което има за цел да анализира тенденциите на развитие и технологичните процеси в композитната индустрия, използваните материали за производство на изделия от композити, наличните обучения и инициативи за повишаване качеството на работната ръка, наличните политики и подкрепа за малките и средни предприятия, съществуващите обучителни програми и инициативи.

Събраната информация се използва за разработването на иновативна програма за обучение на бъдещи работници в сферата на композитната индустрия. Програмата е разработена от фирми с дългогодишен опит в изработката на елементи от композитни материали в партньорство с образователни институции с традиции в подготовката на кадри за индустрията. Обучителната програма може да бъде прилагана както от фирми за провеждане на вътрешни обучения на персонала, така и от организации и институции за професионално образование и обучение. В България и Хърватия екипът на проекта ще  проучи стъпките и опита да стартира процеса по разработването на специалност, която да бъде включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение, като използва наличния опит и разработените стандарти в Словения, Естония и Германия.

Повече за проекта и участниците в него може да намерите тук

Харесайте и последвайте Facebook страницата на проекта, за да научите за резултатите и предстоящите събития тук