Назад

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК


За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката /МИ/ инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Активни към 26.11.2021 г. процедури

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 546 договора

 

(за 213 млн. лв.)

 

Изплатени:

209,4 млн. лв. по

1 530 бр.  договора

 

 

В процес на разглеждане:

12 бр. финални отчета  за 1,8 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

 • 78 млн.лв.

/първоначален бюджет/

 

 

 

 

 

 

 • наддоговаряне

106,4 млн.лв.

/съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/

 • 1 380 договора

/ на обща стойност 69 млн. лв. от основен ресурс/;

 

 

 

 

 

 • 1 845 договора

/ на обща стойност 92,2 млн. лв. от допълнителен ресурс/;

 

 • Изплатени:
 • 84,1 млн. лв. към
 • 1 682 бр. фирми

 

 

Одобрени,

предстои плащане:

16,1 млн.  лв. по 322 договора

 

 

 

 

 • 1 555 бр. проектни предложения  одобрени за финансиране от първоначален ресурс;

 

 

 

 

 

 • 2034 бр. проектни предложения, одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G;

 

 • От 25.11.2021 г. стартира 3-та фаза по наддоговаряне за 1 126 кандидати, като вече са изпратени 376 бр. покани за сключване на административни договори.

 

3.

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

55 млн. лв.

 

 •  

 

 • 2 758 бр. подадени заявления към по III-та фаза

Изплатени:

13,5 млн. лв. към

2 474 бр.  фирми

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г.

От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.

 

4.

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

 

 

Инструмент по ПО2

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

Инструмент по ПО6

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл

 

 

 

 

 

 

 

- ПО2: -       по новите условия са договорени 404 кредита на обща стойност от приблизително 174.7 млн. лв. Общо договорените кредити по инструмента са 598 на стойност

264 млн. лева.

 

 

н/а

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Обявена е  процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници с краен срок 25.10.2021 г. ФМФИБ е в процес на оценка на получените оферти.