Назад

Открит е нов логистичен център на "Транспрес" в Индустриалния парк София-Божурище
В новия логистичен център е инсталиран тренировъчен симулатор за допълнително обучение на шофьори

Новият логистичен център на българската транспортно-логистична компания "Транспрес" (TRANSPRESS) бе открит в Индустриален парк София-Божурище. Инвестицията е за над 16 млн. лева. Компанията е пряк член на Българската търговско-промишлена палата.

Лентата беше прерязана от Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията, Николай Найденов, зам.-министър на транспорта и съобщенията, Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Андреана Премянова, председател на съвета на директорите на НК Индустриални зони, и Веселин Стоянов, основател и управител на Транспрес.

В своето обръщение към екипа на компанията Цветан Симеонов подчерта, че БТПП забелязва своевременно компаниите, които въвеждат иновации за опазване на околната среда, и Транспрес вече е получила награда за това. Сега Симеонов, в качеството си и на председател на УС на GS1 България, връчи нова награда - за „ефективното използване на стандартите GS1 и внедряването на интелигентни решения в сектор Транспорт и логистика“. Стандартите GS1 са най-водещите международни стандарти в икономиката и по-конкретно в търговията, транспорта и логистиката. Фирма Транспрес е водеща във внедряването на стандартите в сектора.

Новият логистичен център е разположен на общо 40 декара площ и разполага с най-голямата крос-докинг платформа за палетни пратки у нас. Центърът има 60 рампи за едновременно товарене и разтоварване на 60 камиона, складове, зона за разпределение на пратки и офисна част. Капацитетът е до 12 000 тона или 15 000 палета обработени товари за денонощие и над 4 млн. палета за година при 24/7 режим на работа по стандартите на глобална компания. Паркинг зоната може да поеме до 100 камиона и 300 автомобила. В центъра поетапно ще бъдат открити 100 работни места, каза още Веселин Стоянов.

По време на събитието бе представена първата у нас и на Балканите иновативна система, която действа на принципа на “поточна линия за палетни пратки” в склада. Така големите товари се движат на 40 автономни колички по специално изградена релсова инфраструктура, с което едновременно се повишава ефективността на работа, намаляват се щетите и не на последно място се повишава безопасността за работещите.

Бе направена и интерактивна демонстрация на първия у нас тренировъчен симулатор за допълнително обучение на шофьори на камиони. Той пресъздава реалната среда в шофьорската кабина и поставя обучаващите се в разнообразни ситуации на пътя и в работата, така че да подобри уменията им за реакция и да повиши безопасното поведение.

Предвидено е да се изгради фотоволтаична система и зарядни станции за електрически автомобили, с които вече "Транспрес" разполага.