Брой 36 (2291), 22-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети


Днес, 22.02.2021г. в Българската търговско-промишлена палата председателят на Палатата Цветан Симеонов и ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии  проф. д.н. Ирена Петева подписаха  Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество за срок от 5 години.

Съгласно Споразумението двете страни се договарят за сътрудничество и координирани действия за ефективни мерки, насочени към по-тясно обвързване на образованието и научните изследвания във висшите училища с изискванията на реалната икономика.

Споразумението предвижда сътрудничество на Палатата и Университета в следните основни направления:

  • Партньорство в областта на учебно-преподавателската и предприемаческа дейност под формата на съвместни образователни курсове, студентски учебни семинари и практики в реална работна среда, разработване и прилагане на системи за кариерно ориентиране и развитие , както и участие на студенти и преподаватели от УниБИТ в организирани от БТПП форуми и събития;
  • Партньорство в областта на научноизследователската работа под формата на проучвания и анализи от взаимен интерес, организация и провеждане на съвместни семинари, симпозиуми, конференции, участие  в трансгранични и европейски програми и други инициативи;
  • Сътрудничество в областта на информационните дейности, ПР и рекламните кампании и активно участие в инициирането на законодателни и административни промени с оглед активизиране взаимодействието между образованието, държавата и бизнеса.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети
Договорено е партньорство с УниБИТ за свързване на образованието с бизнеса Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Башкирия, 25 февруари 2021 г.
От областите машиностроене, медицинско оборудване, телекомуникации, производство на строителни материали, офисни столове и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб
Мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Процедурата e отворена е отворена от днес, 22 февруари; краен срок 16:30 часа на 15.03. 2021 г. Още
Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране Още
С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Законодателни промени по предложение на МЗХГ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучвания на ЕК потвърдиха българската позиция, че текстове в Пакета Мобилност I водят до ръст на вредните емисии
Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Списък на юридическите лица, реализиращи през 2021 г. изключителното държавно право за внос на алкохолни напитки в Беларус
Упълномощени агенции и организации в Непал за издаване на „Сертификат за произход“