Брой 36 (2291), 22-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Horizon Results Booster представлява пакет от специализирани услуги, предоставяни безплатно на организации и консорциуми, бенефициенти в рамките на 7-ма рамкова програма (FP7) и Horizon 2020 (текущи или приключили). Допустими са и проекти, финансирани от програми, различни от посочените, при условие, че се присъединят за кандидатстване чрез т.нар. проектна група, ръководена от проект, финансиран по FP7 и Horizon 2020. Целта е да се увеличи максимално въздействието на постигнатите резултати в рамките на проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансирани от ЕС, и да се увеличи потенциала за експлоатация на техните научни резултати.

Какви са услугите?

В рамките на Horizon Results Booster се предоставят услуги за подобряване на съществуващата стратегия за експлоатация на резултатите, разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране.

Услуга 1: Портфолио от услуги за разширяване на стратегията за разпространение и експлоатация.

Услуга 2: Разработване на бизнес план - индивидуално обучение и подкрепа за разработването му. Тази услуга е насочена към проекти, подхождащи към изготвянето на бизнес план или желаещи да подобрят съществуващия си бизнес план.

Услуга 3: Подкрепа за излизане на пазара чрез:

  • Обучение с фокус върху представянето на продуктите или услугите на потенциални инвеститори,  събития (форуми, търговски панаири, експозиции), идентифициране на рискови капитали или традиционни механизми за финансиране.
  • Интелектуална собственост: Обяснение на процедурите, дефинициите, регламента относно интелектуална собственост, патентоване, лицензиране и продажба; свобода на операциите - надлежна проверка; прехвърляне на интелектуална собственост.
  • Обучение по иновационен мениджмънт.
  • Бизнес услуги (само за индивидуални проекти): персонализирано обучение за разработване на план за търговско развитие, проучвания за осъществимост, за оценка на потенциални бизнес планове или подкрепа при създаването на отделни и стартиращи предприятия
  • Изследване на варианти за експлоатация (само за индивидуални проекти): анализ на възможностите
  • Достъп до финансиране извън ЕС (само за отделни проекти): избор на една от различните налични възможности за финансиране извън ЕС и подкрепа при кандидатстването  (не включва писането на проектни предложения).

Увеличете потенциала си за експлоатация на резултатите от Вашия проект и  увеличете възможностите си за реализиране на пазара! Научете повече за Horizon Results Booster и кандидатствайте за подкрепа!

Повече за услугите и начина на кандидатстване може да намерите на уебстраницата на Horizon Results Booster:  https://www.horizonresultsbooster.eu/

Ако имате нужда от подкрепа за идентифициране на нови проектни партньори или други проектни възможности, моля обърнете се към:
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Е-mail: een@bcc.bg
Tel: 02/8117 505 / 515 / 525

Web: https://een-bcci.com/

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети
Договорено е партньорство с УниБИТ за свързване на образованието с бизнеса Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Башкирия, 25 февруари 2021 г.
От областите машиностроене, медицинско оборудване, телекомуникации, производство на строителни материали, офисни столове и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб
Мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Процедурата e отворена е отворена от днес, 22 февруари; краен срок 16:30 часа на 15.03. 2021 г. Още
Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране Още
С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Законодателни промени по предложение на МЗХГ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучвания на ЕК потвърдиха българската позиция, че текстове в Пакета Мобилност I водят до ръст на вредните емисии
Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Списък на юридическите лица, реализиращи през 2021 г. изключителното държавно право за внос на алкохолни напитки в Беларус
Упълномощени агенции и организации в Непал за издаване на „Сертификат за произход“