Брой 36 (2291), 22-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика


Защо Комисията работи над нова търговска стратегия?

ЕС се нуждае от нова търговска стратегия за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени: икономическото възстановяване, изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, нарастващото международно напрежение, по-широкото прибягване до едностранен подход и последиците от него за многостранните институции.

Поради това новата стратегия допълнително ще интегрира търговската политика на ЕС в икономическите приоритети на блока, отразени в Зеления пакт и в Европейската стратегия в областта на цифровите технологии, ще определи ролята на търговската политика в икономическото възстановяване след пандемията от COVID-19 и ще подкрепи преследването на геополитическите амбиции на ЕС. По този начин тя ще покаже как търговската политика подкрепя отворената стратегическа автономност на ЕС.

Новата стратегия има за цел да установи нов консенсус за търговска политика, основана на откритост, устойчивост и решителност. Тя засилва позицията на ЕС като световен лидер в отворената, основана на правила търговия, която е справедлива и устойчива.

Какви са основните цели на търговската политика в средносрочен план?

Търговската политика на ЕС трябва да се съсредоточи върху три основни цели:

  1. подкрепа на възстановяването и коренната трансформация на икономиката на ЕС в съответствие с неговите екологични и цифрови цели;
  2. оформяне на световните правила за по-устойчива и справедлива глобализация;
  3. увеличаване на капацитета на ЕС за преследване на своите интереси и упражняване на своите права, включително автономно, когато е необходимо.

За да постигне тези три цели, Комисията ще се съсредоточи върху:

  1. реформиране на Световната търговска организация;
  2. подкрепа за екологичния преход и насърчаване на отговорни и устойчиви вериги за създаване на стойност;
  3. насърчаване на цифровия преход и търговията с услуги;
  4. засилване на регулаторното въздействие на ЕС;
  5. задълбочаване на партньорствата на ЕС със съседните държави, с държавите, обхванати от процеса на разширяване, и с Африка;
  6. засилване на акцента на ЕС върху изпълнението и правоприлагането на търговските споразумения, както и осигуряване на еднакви условия на конкуренция за предприятията от ЕС.

За всяка от тези области стратегията определя редица основни действия, които трябва да бъдат изпълнени по време на мандата на настоящата Комисия.

Всички въпроси и отговори по стратегията ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети
Договорено е партньорство с УниБИТ за свързване на образованието с бизнеса Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Башкирия, 25 февруари 2021 г.
От областите машиностроене, медицинско оборудване, телекомуникации, производство на строителни материали, офисни столове и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб
Мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Процедурата e отворена е отворена от днес, 22 февруари; краен срок 16:30 часа на 15.03. 2021 г. Още
Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране Още
С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Законодателни промени по предложение на МЗХГ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучвания на ЕК потвърдиха българската позиция, че текстове в Пакета Мобилност I водят до ръст на вредните емисии
Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Списък на юридическите лица, реализиращи през 2021 г. изключителното държавно право за внос на алкохолни напитки в Беларус
Упълномощени агенции и организации в Непал за издаване на „Сертификат за произход“