Брой 36 (2291), 22-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб


Русенската търговско-индустриална камара стана съучредител на сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ ДИХ) – мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона. Изпълнителният директор на Камарата Милен Добрев от своя страна бе избран за председател на надзорния съвет на хъба.

Консорциумът ще се развива като координираща структура за про-иновационната екосистема не само в Русе, но и в целия Северен Централен район, с амбицията да изгражда партньорства и осъществява връзки с останалите региони в България и Европа. По този начин ще играе и решаваща роля при интернационализацията на местни иновативни предприемачи и компании.

Сред основните цели на сдружението е създаване на единно звено за подкрепа на микро, малки и средни предприятия и структури на публичните администрации в региона. То ще предоставя отворен достъп до технологичен, експертен опит и експериментални мощности, споделени работни пространства и отворени бази данни, както и консултантски услуги за прединвестиционни проучвания, анализ оценка и тестване на инициативи и продуктови иновации.

Секторите, които ДИ ДИХ извежда приоритетно в своята бъдеща дейност са информатика и информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии. Те са в съответствие със стратегията за интелигентна специализация на България и в частност на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на северен централен район.

Иновационният хъб си поставя за цел и да подпомага дигиталната трансформация на съществуващите професии; създава и развива цифрови мрежи и други форми на споделени изследователски и образователни инфраструктури; способства за постигането на интелигентната специализация на регионите в Дунавското пространство за реализация на общоевропейската цел за по-интелигентна Европа чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средни предприятия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети
Договорено е партньорство с УниБИТ за свързване на образованието с бизнеса Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Башкирия, 25 февруари 2021 г.
От областите машиностроене, медицинско оборудване, телекомуникации, производство на строителни материали, офисни столове и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб
Мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Процедурата e отворена е отворена от днес, 22 февруари; краен срок 16:30 часа на 15.03. 2021 г. Още
Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране Още
С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Законодателни промени по предложение на МЗХГ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучвания на ЕК потвърдиха българската позиция, че текстове в Пакета Мобилност I водят до ръст на вредните емисии
Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Списък на юридическите лица, реализиращи през 2021 г. изключителното държавно право за внос на алкохолни напитки в Беларус
Упълномощени агенции и организации в Непал за издаване на „Сертификат за произход“