Брой 36 (2291), 22-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Министерството на труда и социалната политика публикува новия План за действие по заетостта 2021 година. За първи път от 2014 г. средствата за активна политика са с 10 млн. лв. повече и през 2021 г. ще достигнат 83 млн. лева.

Какво ново

Като цяло има увеличение на средствата в почти всички програми, проекти и мерки. Още повече, че през 2021 г. приключва Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ (писахме за нея), която беше най-скъпоструващото перо през 2020 г. – 16,6 млн. лева. Най-голямата част от освободените средства и новите такива са насочени към регионалните програми за заетост (7,4 млн. лв.), които ще достигнат 12,2 млн. лв. през 2021 година. Тези средства се разпределят по области според равнището на безработицата и броя на безработните и не финансират обучения, а са изцяло за заетост на 2500 безработни (при 1000 миналата година). През 2021 г. най-много средства ще получат областите Благоевград (782 хил. лв.), Враца (621 хил. лв.), Видин (619 хил. лв.) и Монтана (606 хил. лв.). Това разпределение е логично предвид традиционно високата безработица в Северозападна България и сериозния удар върху пазара на труда в Благоевград през изминалата година[1].

Голямо повишаване на средствата има и при:

  • Програма „Старт на кариерата“ – средствата ще достигнат 7,2 млн. лв. (с 3,4 млн. лв. повече или ръст от 88%) и 915 заети (с 404 души повече или ръст  от 79%); 
  • Насърчаване на работодателите да наемат дългосрочно безработни, безработни до 24 г., безработни с основно и по-ниско образование и такива над 50 г. (по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – средствата се увеличават с 1,8 млн. лв. до 3,1 млн. лв. (142% увеличение) и очакванията са да създадат заетост за 1131 безработни (102% увеличение);
  • Насърчаване на работодателите на наемат безработни младежи до 29 г. (чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ) – средствата ще достигнат 1,6 млн. лв. (382% увеличение) и ще осигурят работа на 296 младежи (185% увеличение);
  • Насърчаване на микропредприятията да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ) – ще се изхарчат 2,4 млн. лв. (увеличение от 1,2 млн. лв. и 104%) и ще се осигури заетост на 660 лица (ръст от 96%).

Очевидно държавата се опитва бързо да компенсира (поне частично) спада на заетостта в следствие на пандемията, двата локдауна и удара върху пазара на труда през последната година. Поради тази причина и петте мерки, при които увеличаването на средствата е най-високо, са именно такива, които осигуряват директна заетост (а не обучения, повишаване на квалификация и преквалификация). В същото време, заради постоянното повишаване на минималната и средната работна заплата, всеки нов зает по План струва все по-скъпо на данъкоплатците. За ударното увеличение на средствата в петте програми изхарчените пари ще се повишат с 15,2 млн. лв. или 133% (до 26,5 млн. лв.), а заетите с 2990 души или 119% (до 5502 души).

И още от старото

Делът на средствата програмите за осигуряване на заетост от общите средства в Плана остава около 73%, около 7% са за обучителни мерки, а 20% - за комбинирани. Почти същото е разпределението и през изминалата година. През 2021 г. ще се осигури работа на 5502 човека (с 12% повече спрямо 2020 г.) и обучение на 11 599 души (с 2% по-малко спрямо 2020 г.).

През годините наблюдаваме почти едно и също харчене – 73 млн. лв. годишно, с изключение на тазгодишното увеличение до 83 млн. лв., почти един и същ брой на включените в обучение – около 11-12 хил. души, и намаляващ брой на включените в заетост заради непроменения размер на средствата и постоянния ръст на минималната и средната работна заплата. Така отново основните усилия и средства през 2021 г. ще се насочват към директното създаване на заетост, което се е доказало като неефективно и противоречи на практиката в ЕС, а не към създаването на умения и консултирането, за да могат безработните да намерят сами работа на първичния пазар на труда. Все пак похвално е, че през последните години се наблюдава пренасочване на средства, макар и не чак толкова значително, към насърчителните мерки и обучения (общо 26% през 2021 в сравнение с 17% през 2014 г.) за сметка на харченето на средства по програми за заетост и обучение (с дял от 74% през 2021 г. в сравнение с 83% през 2014 г.).


[1] Подробна информация – в изследването на ИПИ Covid-19 и регионалните пазари на труда през 2020 г. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университети
Договорено е партньорство с УниБИТ за свързване на образованието с бизнеса Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Башкирия, 25 февруари 2021 г.
От областите машиностроене, медицинско оборудване, телекомуникации, производство на строителни материали, офисни столове и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб
Мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Процедурата e отворена е отворена от днес, 22 февруари; краен срок 16:30 часа на 15.03. 2021 г. Още
Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster
Разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране Още
С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Законодателни промени по предложение на МЗХГ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Активната политика във възстановяването на пазара на труда 2021 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучвания на ЕК потвърдиха българската позиция, че текстове в Пакета Мобилност I водят до ръст на вредните емисии
Въпроси и отговори: Отворена, устойчива и решителна търговска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Списък на юридическите лица, реализиращи през 2021 г. изключителното държавно право за внос на алкохолни напитки в Беларус
Упълномощени агенции и организации в Непал за издаване на „Сертификат за произход“