Назад

Новият икономически съветник на Китай в София посети БТППНовият съветник по икономически въпроси в Посолството на Китайската Народна Република в София Кон Линю посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов. Г-н Кон сподели, че това е първа среща с българска институция след пристигането му в България. Симеонов запозна госта с работата на Палатата в международен и национален мащаб. Той представи информация за моментното състояние на българската икономика, която е в период на възстановяване от последиците от пандемията и трябва да се справя с предизвикателствата на близкия военен конфликт в Украйна. Председателят на БТПП подчерта, че през последните няколко години са пропуснати много икономически възможности, включително инвестиционни проекти между България и Китай.

Представителите на Посолството на Китай в София, които също взеха участие в срещата, потвърдиха, че въпреки трудностите двустранният стокообмен  се развива в положителна посока. По информация от Министерството на икономиката през първото полугодие на 2021 г. двустранната търговия достига 1804.6 млн. щ.д. (ръст от 35.2% на годишна база), от които български износ за Китай в размер на 683.4 млн. щ.д (+40.3%) и внос от Китай на стойност 1121.2 млн. щ.д. (+32.2%). През 2020 г. двустранната търговия възлиза на 2861.3 млн. щ.д., като нараства с 8.7% на годишна база. Българският износ за Китай възлиза на 1058.5 млн. щ.д. (+14.5%), а вносът се равнява на 1802.8 млн. щ.д. (+5.6%).

Търговският съветник на Китай изрази желание Посолството и БТПП да си сътрудничат с цел балансиране на двустранната търговия.

Симеонов обсъди с гостите възможности за насърчаване на икономическите и инвестиционни връзки между компании от България и Китай.