Назад

Министерство на иновациите и растежа ще картографира веригата на доставки на полупроводници в България


Интегралните схеми са стратегически активи за основни промишлени вериги за създаване на стойност. С цифровата трансформация се появяват нови пазари за сектора на интегралните схеми, като например силно автоматизирани автомобили, изчислителен облак, IoT, свързаност (5G/6G), космическо пространство и суперкомпютри. Полупроводниците също така стимулират цифровия преход.

Недостигът на полупроводници в световен мащаб в последно време доведе до спад на продукцията в някои сектори. Това показа изключителната глобална и регионална зависимост на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците от много ограничен брой участници в сложен геополитически контекст. То също така демонстрира колко важни са полупроводниците за цялата европейска промишленост и общество.

В тази връзка, Министерство на иновациите и растежа ще извърши в срок до 15 май 2022 г. картографиране на веригата на доставки на полупроводници в България. Това картографиране е първата стъпка в придобиването на задълбочено разбиране относно рисковете, свързани с различни сегменти от веригата на доставки, като събраната информация ще бъде изпратена на Европейската комисия в контекста на създадения общ механизъм на Европейския съюз за наблюдение на полупроводниковата екосистема в ЕС.

Целта е да се идентифицират и съберат контактите на съответните компании във веригата на стойността на полупроводниците в България, както и да се направи преглед на дейността на тези компании. Ще се събира единствено неповерителна информация, като: име на предприятието, местоположение на централния офис, интернет-страница, официален email за контакт, размер на предприятието (МСП или по-голямо) и позицията му във веригата на стойност (описание на организацията).

Информация относно предприятията може да бъде изпращана в срок до 10 май 2022 г. на следния адрес: m.yossifova@mig.government.bg

Допълнителна информация относно Европейския законодателен акт за интегралните схеми може да откриете тук.