Назад

БТПП проведе поредица от семинари и срещи по проект STRONGВ периода 9-12 май 2022 г. в България се проведe седмица за обмяна на опит по проект STRONG с партньори Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, Конфедерацията на норвежките работодатели /NHO/ и Норвежко-българската бизнес група /НББГ/.

Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на Програмата „Социален диалог - достойни условия на труд“.

Програмата предвиждаше 4 информационни семинара в София, Карлово, Бургас и Варна, свързани с представяне на норвежкия опит при осъществяване на тристранното сътрудничество, социалния диалог и „добри практики“  от дейността на норвежки фирми в областта на корпоративната социална отговорност /КСО/.

В семинарите и срещите участваха  Хенрик Мюнте, съветник на Президента на NHO, Мадлена Владимирова, представител на НББГ, и Наталия Дичева, координатор на проекта от страна на БТПП - водещ партньор по STRONG.

Семинарът на 9 май се проведе в Българската търговско-промишлена палата. Участваха над 20 експерти от национално представителните работодателски организации и синдикати,  представители на социалните партньори на местно ниво и големи фирми. Семинарът беше открит от Цветан Симеонов, председател на БТПП, а приветствие към участниците направиха  Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, и  Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия.

Всички участници в семинара подчертаха, че тристранното сътрудничество и социалният диалог - с участието на представители на правителството, национално признатите работодателски  организации и синдикатите, има решаваща роля за преодоляване  на основните предизвикателства, пред които сме изправени – запазване на заетостта, подобряване условията на труд, достойно заплащане на работниците, повишаване на квалификацията и производителността на труда, както и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията.

Програмата продължи с посещение  в община Карлово, където се състоя работна среща с кмета на общината д-р Емил Кабаиванов и екип от експерти. По време на срещата г-н Мюнте представи норвежкия модел на социален диалог и тристранно сътрудничество. Бяха обсъдени добри примери в областта на колективното трудово договаряне и прилагането им в България. Д-р Кабаиванов представи опита на община Карлово при реализиране на международни инициативи и сътрудничество със сходни организации от Европа и света. Бе изтъкната ролята на град Карлово през годините като важно средище за културно и социално-икономическо развитие на страната.

Срещата приключи с връчване на сертификати на ученици, упражнили своя стаж в рамките на Junior Achievement България.

В град Карлово бе посетена  къщата-музей на Иван Грозев – първият председател на БТПП, съратник на Васил Левски и известен български индустриалец, възстановена и реставрирана със средства на Палатата, дарители и спомоществователи.

Семинарът в Бургас на 11 май бе открит от зам.-кмета на община Бургас Красимир Стойчев. В него взеха участие председателят на Бургаската търговско-промишлена палата Тодор Демирков, представители на  социалните партньори на местно ниво и водещи фирми от Бургаска област. Изтъкната бе ролята на  изпълняваните по линия на Норвежкия механизъм проекти за подобряване на социалния диалог, в рамките на които България има възможност да черпи опит и да прилага елементи от успешния норвежки модел на тристранно сътрудничество.

Семинарът във Варна бе открит от председателя на Варненската търговско-индустриална камара Иван Табаков. Той приветства г-н Мюнте и представи накратко ролята на социалния диалог за развитието на бизнес средата в региона на Варна. Срещата продължи с презентация на норвежкия опит и дискусия по отношение на системата за провеждане на социален диалог в Норвегия и ролята на работодателските организации и синдикати в нея.

Седмицата премина при голям интерес от страна на българските делови среди и се превърна в полезна инициатива за обмяна на добри практики и опит в социално-икономическия диалог.

Приложения:

Приветствие от Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика

Приветствие от Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия

Презентация  на Хенрик Мюнте, съветник на Президента на NHO

Презентация на Миряна Александрова, изп. директор на НББГ