Назад

БТПП разработва сборник с добри практики за провеждането на онлайн стажовеДокументът е изготвен в резултат на международно проучване, проведено в рамките на изпълнявания с участието на БТПП проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Οrganisation of Οnline Apprenticeships).

Сборникът представя опита на 30 организации от страни по целия свят в провеждането на онлайн стажове и обхваща различни сектори – информационни технологии, (дигитален) маркетинг, туризъм, медии, бизнес, финанси и др.

След финализирането му, документът ще бъде публикуван на уебсайта на проекта, където ще е достъпен за безплатно ползване от всички заинтересовани страни.

Сборникът ще послужи като основа за разработването на наръчници с насоки и съвети за организирането на онлайн стажове, предназначени за трите основни целеви групи на проекта – МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации. 

През есента на 2024 г. се предвижда да бъдат проведени обучения за повишаване на цифровите умения, необходими за организирането на онлайн стажове, с участието на представители от трите целеви групи.

Повече информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел.: 02 8117  553, ел. поща: projects3@bcci.bg

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 5 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия. Основната цел на проекта е да развие капацитета за организирането на онлайн стажове на МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации.