Назад

Открита тръжна процедура за избор на изпълнител за изграждането на третата отсечка от жп линията Скопие – Деве баир, РСМ


В БТПП е получена информация от Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Скопие относно открита тръжна процедура за изграждане на железопътния участък от Крива Паланка до границата с Република България, като част от Паневропейски транспортен коридор VIII. Македонската страна е осигурила финансиране от 560 млн. евро за реализацията на проекта. Предприсъединителен грант от ЕС - 61 млн. евро, „Финансова рамка за Западни Балкани“ - 149 млн. евро и два заема по 175 млн. евро от ЕБВР и ЕИБ.

Тръжната процедура предвижда изготвяне на детайлен проект и строителство на нов железопътен участък (участък 3), състоящ се от 23,4 км. еднорелсова линия (общата дължина на коловоза със страничните коловози в гарата и спирката е приблизително 27,5 км.), с релси 60E1, бетонни траверси и баластра (с изключение на дълги тунели, в които се предвижда плоча), включително и 22 тунела (с обща дължина около 9 км.), 52 моста/виадукта (с обща дължина около 5 км.), жп гара в Крива паланка и спирка в с. Жидилово. Подаване на тръжните предложения може да бъде осъществено до 28.03.2024 г.

Пълната информация за кандидатстване е налична на следния линк: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:783588-2023:TEXT:EN:HTML&src=0