Назад

Партньорство с Външнотърговската камара на Босна и ХерцеговинаПредседателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе среща с делегация от Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина - Виекослав Вукович, председател, Нихад Байрамович, зам.-председател и Шейла Делич, началник на кабинета в палатата.

Симеонов запозна гостите с основните насоки на дейността на БТПП, свързани с поддържането на доброволен Търговски регистър, Арбитражен съд и Бюро за консултации с над 500 външни експерти. Симеонов предложи сътрудничество на Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина за развитие на подобни услуги и дейности, представяйки своя опит и експертиза.

Вукович сподели информация за своята организация, в която членуват около 32 000 външнотърговски босненски компании. Членството в камарата е задължително. Организацията обхваща 24 секторни организации и има два регионални офиса в Мостар и Баня Лука. Арбитражен съд също функционира към камарата и има добра практика.

Двамата председатели обсъдиха следващите стъпки в засилване на двустранното бизнес и икономическо сътрудничество, като плануват да подновят споразумението, подписано между двете организации през 2003 г.

Секторите от взаимен интерес за компании от двете страни бяха идентифицирани, както следва: ИКТ, туризъм, винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, търговия и др.

Гостите отправиха покана към български компании да участват в изложенията в град Мостар и да опознаят винения маршрут, който е обособен в Босна и Херцеговина.

Срещата бе осъществена с активното съдействие на Посолството на България в Сараево. Програмата на делегацията от Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина продължи с медийна изява, срещи с представители на български компании, разговори в Министерството на икономиката и индустрията и в Министерството на туризма.