Назад

Презентация на търговския портал Central Asia Gateway


Посолството на България в Астана информира за проведена редовната среща на икономическите съветници в посолствата на държавите-членки на ЕС, на 15.01.2024г. На събитието представителят на “QazTrade” Ержан Шакаргалиев е презентирал търговския портал Central Asia Gateway (https://infotradecentralasia.org/). Порталът представлява интерактивен инструмент, който предлага информация в реално време за основните административни формалности по отношение на стоките, обект на търговски операции от и до страните от Централна Азия и е свързан с национални портали на тези страни, като казахстанският търговски портал https://tradeinfo.kz. „QazTrade“ администрира както своя национален, така и Central Asia Gateway търговски портали. Същите са разработени по програма „Ready 4 Trade Central Asia“ (R4T) на ЕС.

Порталите предлагат актуална и официално проверена информация за реалните процедури, документи и разходи, за преминаване на отделните стоки през границите на страните от Централна Азия (ЦА), както и за внос/износ към/от ЦА до/от трети страни (Евразийски икономически съюз или други, вкл. ЕС). Дават възможност на потребителите за пряка връзка с държавните органи по отношение на действащите нетарифни бариери, с които биха могли да се сблъскат, както и по въпроси като класификация, мита, и други.

QazTrade редовно организира информационни/обучителни сесии на руски език, които са достъпни и за компании от ЕС. Освен това, компаниите от ЕС, които желаят да получат допълнителна пазарна информация за техните продукти в Казахстан, могат да се обърнат към QazTrade. Такива заявки могат да бъдат изпратени към QazTrade и чрез посолствата на държавите-членки на ЕС в Казахстан.

Информация за санкциите не е включена в портала, но може да бъде намерена на www.traderadar.kz.

Информацията е адресирана към потенциално заинтересовани български организации и компании, извършващи търговски операции в региона на ЦА или проучващи възможностите за такива.

Приложение: Презентация на търговския портал