Назад

БТПП: Увеличава се броят на издадените АТА Карнети


Както е известно, Българската търговско-промишлена палата е единствената организация в България, оторизирана да издава и гарантира АТА карнети – международни унифицирани митнически гаранционни документи за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос.

През първото шестмесечие на  настоящата 2023 година БТПП отбелязва увеличаване на броя на издадените АТА Карнети, което се дължи на активизиране дейността на фирмите след Ковид кризата за участие в различни събития и мероприятия в чужбина -  изложения, панаири, презентации, спортни състезания, театрални представления, концерти и други подобни.

През месец юни 2023 г.  БТПП взе участие в регулярното заседание на Световния съвет за АТА карнети (WATAC) в Женева, където беше представено и ново рекламно видео за същността на АТА Карнетите, техните основни предимствата и функции.

Какви улеснения дава използването на АТА карнет:

► опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;

► документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му.

► карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:

  • експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
  • професионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
  • произведения на изкуството;
  • спортни съоръжения и др.

За улеснение на бъдещите ползватели на АТА Карнети, БТПП представя новото видео на Международната търговска камара - Париж, с превод на български език - тук