Назад

Среща с ръководителя на СТИВ – БейрутЕдна година след акредитацията си за ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Бейрут Пламен Василев посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов актуалната икономическа ситуация в Ливан.

Пламен Василев информира, че въпреки политическата нестабилност в Ливан, в страната се наблюдава плавно подобрение на икономическата ситуация. Той отбеляза, че търговията с ЕС бележи ръст, а сектори като информационните технологии, здравеопазване, фармация и хранително-вкусова промишленост се развиват успешно. 

Тема на разговора бяха и възможностите за организиране на съвместни инициативи, сред които бизнес форум, като идеята е да се работи с фирми вносители от Ливан.

Цветан Симеонов декларира готовността на Палатата за съдействие при осъществяването на двустранни срещи и установяване на бизнес контакти между фирми от двете страни. Дискутирано бе привличане в подготовката и организацията и на партньори от Ливан, сред които Търговско-промишлената палата на Бейрут и планината Ливан и други бизнес структури. Симеонов сподели, че ще разчита и на съдействието на Асоциацията на българо-арабски икономически камари при реализацията на инициативите.