Назад

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен въз основа на приети решения на Двадесет и четвъртата сесия на Конференцията на държавите-членки на Организацията за забрана на химическите оръжия. В съответствие с поетите ангажименти от страната ни в областта на експортния контрол по прилагане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване е необходимо да се допълнят химически вещества в Приложение 1 на закона.

Във връзка със спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол е необходимо да се създаде и поддържа публичен регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6, 7 и 8 от ЗЗХОКТХВТП.

Дата на откриване:

22.8.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

21.9.2023 г.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на ЗИД можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта  можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: m.stoilova@mi.government.bg.