Назад

Национално участие в международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) отправя покана за участие в национален щанд на Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023, което ще се проведе в периода 07-11.10.2023, гр. Кьолн, Германия.

ANUGA се провежда веднъж на две години и е най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. На изданието през 2021 год. са взели участие 7 972, като 90% от тях са с международното участие.  Събитието е посетено от над 170 000 души от около 200 държави което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Ключовата тема на Anuga 2023 ще бъде „Устойчив растеж – придвижване към по-устойчиво хранително бъдеще заедно с индустрията“.

Организаторите на Anuga 2023 – KoelnMesse предоставиха на ИАНМСП ограничена изложбена площ от 180,00 кв.м. за националното участие – тристранно отворен изложбен щанд в палата 7.1., на която могат да бъдат представени максимум 21 предприятия.

За националното участие на Anuga 2023Агенцията поема  напълно или частично разходите на български предприятия за:

–    Наем на изложбена площ;

–    Проектиране и изграждане на щанд;

–    Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

–    Регистрационни и/или медийни такси;

–    Национална идентификация на българския щанд;

–    Пропуски на изложителите;

–    Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Допълнителна информация и условия за участие ТУК

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 30.08.2023 г. (вкл.), да се подадат документите по един от следните начини:

а) По поща, куриер или лично на адрес: ИАНМСП, Деловодство, ул. „Леге 2-4“, 1000 София;

б) По електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис на един от следните електронни адреси:

–        на електронен адрес: office@sme.government.bg;

–        на платформата: www.b2bconnect.bg на страницата на съответната проява.

ИАНМСП ще уведоми с официално  писмо одобрените предприятия.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982
e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981
e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.