Назад

БТПП в комисията по оценка на дипломните работи на зрелостниците от НФСГ


И тази година комисията по оценка на дипломните работи на зрелостниците от Националната финансово-стопанска гимназия, специалност „Икономика и мениджмънт“, включваше по вече станала добра традиция и представител на БТПП – Ружа Захариева, експерт в Дирекция “Икономически анализи и политика“.

Ползотворното сътрудничество между двете институции датира от самото основаване на Софийската мъжка търговска гимназия през 1913 г. от Иван Грозев – тогавашен председател на Софийската търговско-индустриална камара (днес БТПП). Българският бизнес сериозно разчита, че от вратите на финансово-стопанската гимназия излизат добре подготвени икономически кадри, с актуални знания и умения във финансово-счетоводната сфера и другите области на приложение на преподаваните специалности, готови да приложат най-модерните компютърно-информационни технологии в бизнес практиката, комуникациите и общуването.

Взаимоизгодните отношения между училището и БТПП намират израз и в ежегодната програма за провеждане на стажове на учениците от Национална финансово-стопанската гимназия в съответните дирекции на Палатата, като част от стажантите дори са допуснати до участие в изготвянето на един от нейните водещи продукти - класацията "Топ 100 - водещи фирми в икономиката на България".

В тазгодишната сесия бяха представени общо 31 дипломни работи, засягащи почти всеки един аспект от широката палитра на приложение на икономическите знания и практика, включващи такива актуални теми като: „Влияние на цените на енергийните ресурси върху себестойността“, „Влияние на инфлацията върху приходите на предприятието и държавата“, „Роля и връзка на животозастраховането с пенсионната система, данъчната система и банковото кредитиране“, „Мотивацията на персонала като фактор за качеството на труда“, „Значение на маркетинговата информационна система за ефективната дейност на бизнеса“ и много други. Дванадесетокласниците показаха отлична общообразователна и специализирана подготовка и добре развити умения за презентиране на научна разработка.