Назад

Българо-нидерландски бизнес форум с двустранни срещи, 11 октомври 2022 г., Интер Експо Център, София


В периода 11-13 октомври 2022 г., Посолството на Кралство Нидерландия в България организира бизнес мисия в България с интереси в област „Плодове и зеленчуци“.

В тази връзка на 11 октомври 2022 г., в Интер Експо Център, София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с „ИнтелиАгро“ и с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия, организират Българо-нидерландски бизнес форум с двустранни срещи в рамките на Международна конференция InteliFresh 4.0 2022 – „от градината до щанда“.

Програмата на събитието предвижда паралелно с презентациите и дискусиите, в зала „Родопи“ на Интер Експо Център целодневно да се провеждат двустранни срещи между нидерландските предприятия, част от бизнес делегацията, и заинтересовани български компании.

InteliFresh 4.0 2022  е най-големият форум за производство и реализация на плодове и зеленчуци в България и се очаква да събере близо 300 лидери в производството, преработката, търговията на едро и дребно и доставките на услуги и оборудване.

Тази година събитието е част от програмата на Нидерландска бизнес мисия в България за обмяна на опит, технологии и ноу-хау в сферата на оранжерийното производство и овощарството. Събитието се провежда с официалната подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия.

InteliFresh се посещава от топ-производителите на плодове и зеленчуци в страната, както и от потенциални инвеститори. Форумът е отлично място за позициониране и генериране на нови бизнес идеи.

При проявен интерес за участие, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок най-късно до 30 септември 2022 г.

След успешна регистрация, всеки участник ще има възможността онлайн чрез мачмейкинг платфoрмата www.b2bconnect.bg да си организира среща с потенциален партньор от нидерландска страна.

Допълнителна информация можете да получите от:

– Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, email: e.popadiyna@sme.government.bg.

–  Кристин Житарска, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 86, email: k.zhitarska@sme.government.bg

Приложениe:

Проект на програма

Списък на нидерландската бизнес делегация