Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

21.09.22.01 BC ЮЖНА АФРИКА
Компания от Южна Африка търси контакт с български вносители на медицински консумативи. Компанията произвежда и предлага еднократни текстилни материали – хирургически завеси и други за еднократна употреба. Има е-mail.

21.09.22.02 BC ТУРЦИЯ
Турска компания, производител и износител на маслини и зехтин, търси контакти със заинтересовани вносители на едро в България. Компанията е един от най-големите производители и износители на маслини и зехтин. Има над 30 години опит в производството на зехтин. Износител е в над 50 държави, главно от Европа, САЩ и Близкия изток. Има приложен продуктов каталог. Има е-mail, URL.

21.09.22.03 BC ТУРЦИЯ
Турска компания предлага доставка на опаковъчни изделия в България. Фирмата е един от най-големите производители на индустриални и селскостопански опаковки в Турция. Разполага с голям избор от промишлени и селскостопански опаковъчни продукти като полипропиленови и полиетиленови торби, мрежи за бали, сенници и палети, агротекстил, строителна мрежа, мрежа против градушка, както и покривни текстилни изделия. Компанията желае да установи контакт със заинтересовани вносители в България. Има е-mail, URL.

21.09.22.04 BC УКРАЙНА
Украинска компания за логистика и транспорт предлага сътрудничество на заинтересовани български фирми. Компанията предлага превоз на товари до 65 държави в света по море, въздух и жп транспорт. Има приложена презентация на фирмата. Има е-mail, URL.

21.09.22.05 BC ПАКИСТАН
Пакистанска компания заявява интерес за осъществяване на контакти с български партньори. Фирмата Abro Group е производител на ръкавици с различно приложение и на специално защитно облекло и аксесоари. Компанията желае да установи контакти със заинтересовани български вносители. Има приложени кратка презентация и продуктов каталог на фирмата.
За контакти:
Abro Group
Director: Sheikh Muhammad Iqbal Sony
Cell # 92-321-6109100
Tel.: +92-52-3550194
E-mail: Info@abrogroup.com

------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след   заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен   документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

                  За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg