Назад

Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации: Европалати настояват за ребалансиране на приоритетите и повече правна сигурност


Въпреки че подкрепя широките цели на предложения от Европейската комисия, в началото на седмицата, Регламент за инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI), Европалати предупреждава да не се извършва свръхрегулиране и в тази връзка призовава за по-голяма яснота.

Една от ключовите поуки от кризата covid-19 е, че ЕС се нуждае от по-добър инструментариум за смекчаване на отрицателните последици от непредвидени кризи. Изпълнителният директор на Eвропалати, Бен Бътърс, подчертава, че инструментите трябва да бъдат осигурени пропорционално и по подходящ начин. "Предложението на Европейската комисия е насочено към постигане на по-голяма устойчивост, но надхвърля необходимото и създава риск за правна несигурност. По-конкретно, началните критерии, които трябва да задействат нови правомощия на Комисията, са твърде широко описани. Затова призоваваме законодателите да използват по-прецизна формулировка."

От една страна, кризата covid-19 подчерта взаимозависимостта на европейските вериги за създаване на стойност, а от друга - посочи слабостите в управлението на Единния пазар. Редица страни-членки на ЕС едностранно решиха да затворят границите си, като по този начин реално спряха търговските потоци. Европалати подкрепя Европейската комисия за създаването на нова рамка, с която да се избегне налагането на произволни ограничения, които биха могли да засегнат негативно и неоправдано свободното движение на стоки и услуги. Предложението на Комисията частично отчита този факт, но въвежда множество други мерки, които могат да надхвърлят целите, като например така наречения "режим на бдителност".

Предвижда се създаването на консултативна група, която да подпомага ЕК при определянето дали дадена ситуация действително представлява криза, но има твърде много неизвестни по отношение на начина, по който ще бъдат прилагани различните режими при извънредни ситуации.

Предложението на ЕК включва и събиране на информация от компаниите. В случай че те предоставят невярна или подвеждаща информация, ги очакват глоби. Това не е оправдано и следва да се обмисли само доброволното предоставяне на информация.