Назад

Предвижда се стандартът ISO 9001 да бъде актуализиран през 2025 г.


Информация от Сдружение „Клуб 9000“

През 2025 г. се очаква да бъде публикувана нова версия на международния стандарт ISO 9001. Предизвикателствата от последните години изискват съвременните тенденции за управление да бъдат отчетени при създаване на новата версия на стандарта ISO 9001. Докато чакаме това да се случи, вашата система за управление на качеството (СУК) съгласно изискванията на сегашната версия на ISO 9001, може да бъде обновена. Така тя ще отговори на текущите нужди и очаквания на заинтересованите страни и в крайна сметка ще ви помогне да „останете в бизнеса“. Ето пет фактора, които според Сдружение „Клуб 9000“ могат да се отчетат при „презареждането“ на настоящата СУК:

Първи фактор. Наблюдавайте и преразглеждайте контекста на вашата организация.
Втори фактор. Настройте управлението спрямо рисковете.
Трети фактор. Рационализирайте управлението на промените.
Четвърти фактор. Обновете духът на лидерство във вашата организация.
Пети фактор. Направете клиентите ваши съюзници чрез ефективна комуникация и прозрачност.