Назад

Българо-румънски бизнес форум


На 16 юни 2023 г. в гр. Русе, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-румънски бизнес форум с двустранни срещи. Партньори на ИАНМСП в организацията на бизнес форума са Областната администрация и Община Русе, Enterprise Europe Network България, Националният съвет на частните МСП в Румъния, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Българо-румънската търговска камара, както и Посолството на Република България в Букурещ и Посолството на Румъния в София.

Румъния е традиционно добре представен търговски партньор на България и връзките между деловите среди на двете държави са доказали ефективността си през годините. Географската близост между двете държави и сходното историческо минало са допълнително условие и предпоставка за осъществяването на сравнително лесен контакт между фирмите от двете страни на р. Дунав.

Събитието ще предостави възможност на представителите на фирми от секторите хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), аутомотив и др. да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Форумът ще активизира двустранната търговия и ще способства за изграждането на трайни партньорски отношения между компаниите от България и Румъния. Поканени за участие в събитието са и всички представители на фирми с интерес от инвестиции и търговия в гореспоменатите сектори.

Участието на представителите на българския бизнес в събитието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация на следния линк: 

https://docs.google.com/forms/d/1v4o_Q-x5Cw9qCtRFeXy6nyKGRozupiOKjTwt0db9XkA/edit   в срок до 12 юни 2023 г. Програмата на събитието и списък с участниците от румънска страна ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева на тел.02 940 79 77 и от Росица Асенова на тел. 02 940 79 80.