Назад

Българско присъствие на международното изложение за предприемачество и иновации BEYOND EXPO 2023
Консорциумът по проект „Gazelle - Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, част от който е и Русенската търговско-индустриална камара, се включи в международното изложение за предприемачество и иновации BEYOND EXPO 2023, коeто се проведе в периода 24-26.05.2023 г. в гр. Солун, Гърция. По време на събитието в общ щанд се представиха 20 иновативни компании от Балкано-Средиземноморския регион, които успешно преминаха през акселераторската програма на проекта. Те  участваха и в две парелени събития: “Разрастване и мащабиране на иновативни компании” и Питчинг сесия: “Иновативни МСП с висок потенциал за растеж от Балкано-Средиземноморския регион”, където осъществиха контакти с инвеститори и бизнес ангели. Сред тях бе и българската Voca Academy, която демонстрира своята иновативна обучителна платформа, подпомагаща обучаемите да постигнат максимални резултати.

BEYOND е първата международна сцена, където достиженията на индустрията в Югоизточна Европа, Средиземноморието и региона на Близкия изток и Северна Африка се срещат. Изложението е предназначено да отговори на съвременните нужди и да се превърне в средище на най-ярките умове, таланти и революционни продукти в света на технологиите. BEYOND е замислено като фокусна точка за стартиращи и развиващи се компании, активни в областта на новите технологии и различните им области на приложение. То е международна платформа за обмен на знания, мнения и идеи, които изследват социално-икономическото въздействие на Четвъртата индустриална революция, както и нейното естествено продължение - Индустрия 5.0, и многобройните възможности, създадени в развиващия се сектор на технологиите.

Проектът "Gazelle - Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“ проправи път на над 35 иновативни компании с висок потенциал от Гърция, Кипър, Северна Македония и България, които бяха селектирани, преминаха през специална програма, където научиха как да се представят пред потенциални инвеститори, и получиха възможности да участват както в събития, организирани по проекта, така и в множество инициативи, подкрепени от проектния консорциум. Инициативата е финансирана от Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.