Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


На 30.05.2023г. се проведе заседание на НСТС. БТПП беше представлявана от председателя Цветан Симеонов и от представител на Юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354-01-6, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-9, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-17, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, внесен от министъра на здравеопазването.

 В рамките на дискусията Палатата подкрепи само Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, внесен от министъра на здравеопазването, с който се предлага дигитализация в процедурите за издаване на медицински документи и оптимизиране работата на лекарските комисии. Палатата отправи и предложение за създаване на програма за контрол върху работата на комисиите и създаването на нормативна възможност за обезпечаване на необходимите кадри.

БТПП категорично възрази срещу предложенията за промени в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване с мотиви, че нито един от законопроектите не е съобразен с действащото към момента законодателство, липсват финансови разчети и оценки на въздействието и се създава опасност за бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като подобни средства не са предвидени и няма как да бъдат предвидени в рамките на продължаването на действието на бюджета за 2022г..

Палатата не се съгласи и с предложеното изпреварващо действие на въвеждане на автоматизма за изчисляване на МРЗ, който в настоящата си редакция следва да се прилага от 01.01.2024 г. В тази връзка, предложения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354-01-6 създава сериозна правна несигурност по отношение на трудовоправните отношения в страната. Представителите на БТПП изразиха и своето категорично несъгласие с разпоредбата на приетия вече чл. 244, ал.2 от КТ, който противоречи на изискванията на Директивата относно адекватните минимални работни заплати и Конвенция 131 на МОТ и настоява за неговото изменение.

Становище на БТПП относно:

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, сигн.№ 49-354-01-6

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-9

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-17

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, внесен от министъра на здравеопазването