Назад

Публична среща-дискусия между регионални институции, организации за подкрепа на бизнеса и предприемачи от Северозападна БългарияНа 30 май Търговско-промишлена палата - Враца проведе публична среща-дискусия между регионални институции, организации за подкрепа на бизнеса и предприемачи от Северозападна България по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от Мая Милова, изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата – Враца, която заяви готовността на екипа на палатата да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства от новия програмен период.

Интерес предизвикаха представените от Цветана Иванова, управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Враца, европейски програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.

Участниците в събитието се запознаха с Проект „Започвам работа”, Компонент „Активиране“, който беше представен от Цветелина Чамишка, Дирекция “Бюро по труда” - Враца.

По време на срещата беше представена разработената по проект „Dialog“ -  Дигитална платформа за подкрепящи услуги за МСП и стартиращи предпремачи.

За допълнителна информация: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org