Брой 137 (1895), 19-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата


Председателят на Бургаската търговско-промишлена палата Цанко Иванов се срещна със секретаря по политико-икономическите въпроси към Посолството на САЩ Сан Лий. Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона.
Председателят запозна г-жа Лий с историята и работата на Палатата, основните ѝ услуги, функциите ѝ на посредник между бизнеса и институциите, контактите със сродни организации в страната и чужбина. Той направи икономически обзор на областта, като изтъкна стратегическото местоположение на Бургас, посочи големите предприятия и ролята на туризма като структуроопределящ отрасъл. Иванов заяви, че Бургас се нуждае от повече индустриални производства, които да осигуряват целогодишна заетост и изрази надежда, че износът на суровини, особено на селскостопанска продукция, ще намалява за сметка на стоките.
 
От прегледа на стокообмена между двете държави стана ясно, че на САЩ се падат около 1,4% от общия ни износ и 0,9% от вноса. По данни на Министерството на икономиката основните експортни позиции на България са суровият тютюн, ИКТ продуктите, изделията на електрониката и хранителната промишленост, както и нефтените масла и торовете. Сред основните вносни стоки от САЩ традиционно се нареждат нефтения кокс, апаратурата за обработка на информация и телекомуникация, диодите, транзисторите и полупроводниковите прибори. Стокообменът за 2018 г. бележи връх за периода от 2006 г. досега и възлиза на 903,6 млн.щ.д. с положително салдо за нашата страна от 218,2 млн.щ.д.
Госпожа Лий изрази благодарност за проведената среща и заяви намерението си да се постави началото на ползотворно сътрудничество.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010
БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост
Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна среща Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“
25 юли 2019 г. в София Още
Традиционното есенно издание на изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 2 до 13 октомври
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата
Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Пет сертификата за инвестиции в размер на над 42 млн. лв.
С реализирането на проектите ще се разкрият 168 нови работни места Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни
Колкото до България налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май Още