Брой 137 (1895), 19-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010


По покана на  ръководството на Българската търговско-промишлена палата се проведе традиционна среща между главния секретар на БТПП Васил Тодоров и Смилена Костова, и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката. На срещата бяха обсъдени теми, засягащи приноса и подкрепата от страна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010 г. /ОПИК/ към бизнеса, предстоящите процедури по програмата до края на този програмен период, приоритетите през новия програмен период и ползотворното сътрудничество между двете институции.

„Оперативната програма е от най-голямо значение за бизнеса, което е предпоставка за  традиционното сътрудничество между БТПП и Управляващия орган на ОПИК“, подчерта г-н Тодоров. Той отчете големия интерес на фирмите членове на БТПП към процедурите, обявявани по ОПИК, и наблегна на ролята, която оказва програмата за иновативното развитие на бизнеса и по-специално на малките и средни предприятия, за укрепването на производствения им капацитет, тяхната интернационализация и конкурентоспособност.

Г-жа Смилена Костова потвърди готовността на Министерството на икономиката да продължи активното партньорство с работодателските организации при подготовката на процедури по ОПИК, тематични области и при дефинирането на приоритетните за бизнеса. В тази връзка беше предложена идея за съвместни участия при провеждането на информационни кампании сред потенциалните бенефициенти за разясняване на правилата и условията за кандидатстване по открити процедури на ОПИК,  което ще бъде още една предпоставка за затвърждаване на ползотворното сътрудничество между ГД ЕФК и БТПП.

В рамките на срещата беше поставен и акцент върху направените предложения на Палатата по линия на АОБР във връзка с някои от предстоящите за обявяване процедури. Изтъкната беше нарастващата роля на финансовите инструменти като утвърждаваща се тенденция за подпомагане на бизнеса и за развиване на предприемаческия дух и инициатива.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010
БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост
Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна среща Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“
25 юли 2019 г. в София Още
Традиционното есенно издание на изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 2 до 13 октомври
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата
Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Пет сертификата за инвестиции в размер на над 42 млн. лв.
С реализирането на проектите ще се разкрият 168 нови работни места Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни
Колкото до България налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май Още