Брой 137 (1895), 19-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни


Годишната инфлация в еврозоната се ускорява леко до 1,3% през юни спрямо 1,2% през май. На годишна основа обаче се наблюдава обратната тенденция на забавяне, като през същия месец на 2018 г. тя е в размер на 2%, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.
 
Що се отнася до целия Европейски съюз, ръстът на потребителските цени се запазва на ниво от 1,6% за месеца спрямо май. И тук година по-рано ускорението е в размер на 2,1%.
 
 
Колкото до България, налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май. На годишна основа има забавяне в ръста на потребителските цени от 3% през юни 2018 г., задържайки се значително над средния за ЕС.
 
Най-ниска годишната инфлация е била в Гърция (0,2%), Кипър (0,3%), Дания и Хърватия (по 0,6%).
 
Най-висок е ръстът на потребителските цени през юни в Румъния (3,9 на сто), Унгария (3,4 на сто) и Латвия (3,1 на сто). Спрямо май инфлацията се е понижила в 17 страни членки, останала е стабилна в една страна и се е повишила в девет.
 
За миналия месец най-голям принос за повишаване на годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+0,73 процентни пункта), следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,30 процентни пункта), енергията (+0,17 процентни пункта) и неенергийните промишлени стоки (+0,07 процентни пункта), отбелязва Евростат. 
 
Източник: investor.bg
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010
БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост
Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна среща Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“
25 юли 2019 г. в София Още
Традиционното есенно издание на изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 2 до 13 октомври
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата
Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Пет сертификата за инвестиции в размер на над 42 млн. лв.
С реализирането на проектите ще се разкрият 168 нови работни места Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни
Колкото до България налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май Още