Брой 137 (1895), 19-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“


На 2 юли 2019 г. Министерство на финансите на Република България обнародва последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Крайният срок за въвеждане на промените, посочени в Наредбата, е 30 септември 2019 г. От страна на бизнеса зачестиха запитвания във връзка с предстоящите промени в уредбата на плащанията в брой и новите изисквания, които се въвеждат с посочената Наредба.

В тази връзка ИАНМСП организира информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“, който ще се проведе на 25 юли 2019 г. в София Хотел Балкан, зала „Роял“. Основната цел на проявата е да запознае участниците с правните и технически изисквания на Наредбата, както и да ги насочи какви действия да предприемат, за да спазят данъчното законодателство.

Програмата на събитието предвижда представянето на новите изисквания към касовите бележки, фискалните устройства и електронните магазини; софтуерни системи, с които работи бизнесът, засегнати от Наредба Н-18, срокове за привеждане на софтуера и дейността по отчитане на продажби в съответствие с новите правила, правомощия на НАП при проверка и санкции, както и предстоящи промени в режима по Наредба Н-18 – предложения и резултати от работата на експертните работни групи. Целеви групи на проявата са собственици на електронни магазини; фирми, приемащи плащания с банкова карта и в брой; компании, опериращи със специализиран софтуер за продажби, CRM, ERP и други системи.

Интерес за участие се заявява чрез попълване на регистрационна форма, в срок до 24.07.2019 г. на следния интернет адрес: https://dgkvcom.wixsite.com/ianmsp-naredba18.

За допълнителна информация: 02/940 7986 – Кристин Житарска, и 02/940 7978 – Наталия Нечева.

 

Приложение: Програма

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010
БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост
Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна среща Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“
25 юли 2019 г. в София Още
Традиционното есенно издание на изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 2 до 13 октомври
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата
Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Пет сертификата за инвестиции в размер на над 42 млн. лв.
С реализирането на проектите ще се разкрият 168 нови работни места Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни
Колкото до България налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май Още