Брой 137 (1895), 19-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост


Проект QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, бе официално одобрен и изпълнението му стартира в началото на следващия месец. Водеща организация по проекта е Правителството на област Каталуния, Испания - Министерство на земеделието, животновъдството, рибарството и храните. БТПП ще си партнира в изпълнението на дейностите по проекта в продължение на 42 месеца с още 5 организации от Франция, Естония, Гърция и Словения.

Основната цел е насърчаване на конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост и преодоляване на бариерите, свързани с измами в сектора, защита на автентичността на произвежданите продукти, намаляване на производствените разходи, подобряване на качеството на работните процеси.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е насочена към подобряване на мерки и политики на национално ниво в отделните държави партньори по проекта. Инструментът за политика, адресиран от проект QUALIFY в България, се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. В рамките на проекта БТПП ще разработи план за действие с конкретни мерки, които да бъдат включени в ОПИК и да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Планът ще бъде подготвен на база идентифициране на добри европейски практики и споделяне на опит чрез работни посещения, обучения и други действия, които ще допринесат за въвеждането, разпространението и прилагането на добри европейски примери на политики в областта на повишаване на конкурентоспособността на МСП.

Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани в Инфобизнес и на страницата на БТПП след планираната през септември първа работна среща.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010
БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
БТПП започва работа по нов проект, насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост
Подробности за предстоящи дейности и мероприятия ще бъдат публикувани след планираната през септември първа работна среща Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“
25 юли 2019 г. в София Още
Традиционното есенно издание на изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” ще се проведе от 2 до 13 октомври
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посещение от Посолство на САЩ в Бургаската търговско-промишлена палата
Целта на визитата бе запознаване с дейността на Бургаската търговско-промишлена палата и икономиката на региона Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Пет сертификата за инвестиции в размер на над 42 млн. лв.
С реализирането на проектите ще се разкрият 168 нови работни места Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Частичен ръст на инфлацията в еврозоната през юни
Колкото до България налице също е забавяне до хармонизирани стойности от 2,3% през юни от 2,9% през май Още