Брой 147 (657), 04-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Строителството бележи оживление


През второто тримесечие на 2014 г. местните администрации са издали

разрешителни за строеж на 1 121 жилищни сгради с 3 462 жилища в тях и с 461 241 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 47 административни сгради/офиси с 34 354 кв. м РЗП и на 1 172 други сгради с 395 324 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1%, докато застроената им площ намалява с 1.0%. Издадените разрешителни за строеж

на административни сгради се увеличават с 6.8%, а тяхната РЗП е повече с 46.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради нараства с 27.8%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 15.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 2.6%, но жилищата в тях са повече с 16.0%, а разгънатата им застроена площ - с 16.8%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са повече с 46.9%, а тяхната РЗП нараства с 44.7% .

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15.6%, а разгънатата им застроена площ - с 34.4% .

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 137, Бургас - 130, София (столица) - 118, Варна - 99, и София - 65. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 100, Бургас - 480, Пловдив - 407, Варна - 291, и Кърджали - 124.

През второто тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 812 жилищни сгради с 2 234 жилища в тях и с 318 656 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси със 17 151 кв. м РЗП и на 574 други сгради с 222 521 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 61.1%, броят на жилищата в тях - с 38.2%, а общата им застроена площ - с 40.6%. Започнатите административни сгради са по-малко с 20.0%, но общата им застроена площ нараства със 73.5%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 28.7%, докато тяхната РЗП намалява с 14.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 22.1%, жилищата в тях - с 29.2%, а разгънатата им застроена площ е повече с 37.6%. Същевременно броят на започнатите административни сгради не се променя, а на другите видове сгради нараства с 11.0%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява, съответно с 30.5 и 18.6%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас -197 жилищни и 48 други сгради; Пловдив - 86 жилищни, 4 административни и 50 други сгради; Варна - 96 жилищни, 4 административни и 36 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 35 други сгради; София (столица) - 49 жилищни, 4 административни и 43 други сгради.
Nsi.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лица в БТПП и 28-те Регионални ТПП/К
Проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Покана от ЕK „Предприятия и промишленост” за участие в Мисия за растеж 21–23 октомври 2014, Китай
Девети панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати
Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения" Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега”, Санкт Петербург, Руска федерация - 23–27.09.2014 г.
ИАНМСП организира участието на български МСП - фирми от секторите парфюмерия, козметика и етерични масла Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитие на българската икономика
Конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели към Юни 2014 г. Още
Строителството бележи оживление
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1% спрямо предходното тримесечие Още
ЕВРОФОНДОВЕ
За пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз
На интернет страницата на Министерския съвет отново са публикувани всички „медийни договори", които са сключвани след 1 януари 2007 година Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на
Нов редактор на форми на портала на Агенцията по обществени поръчки Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД
Високотехнологични IT услуги и 250 нови работни места Още