Брой 147 (657), 04-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД


Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева връчи сертификати за инвестиция клас "А" на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД.

Проектът на "Луксофт България" ЕООД за "Създаване на център за развитие на софтуер" в София е на стойност 1.53 млн.лв. Чрез инвестицията ще бъдат разкрити 319 висококвалифицирани нови работни места. Проектът  се реализира в рамките на две години - от април 2014 г. до края на март 2016 г. Инвестицията на "Луксофт България" ЕООД предвижда създаването на център за развитие на софтуер, който ще извършва широк набор от високотехнологични IT услуги в т.ч.: консултиране, интеграция на системи, разработка на персонализиран софтуер, внедряване и поддръжка на компютърни системи и осигуряване на персонал и управление на изнесени специализирани IT центрове. Основната част от предоставяните от центъра услуги ще бъдат систематизирани в две направления: разработка на персонализиран софтуер в услуги по разработка на персонализирани приложения, интегриране, тестване и поддръжка на продукта, както и проектиране, внедряване и поддръжка на компютърна мрежова инфраструктура и управление.  Предвижда се и предоставяне на изнесени специализирани центрове за разработване на софтуер, които са пригодени към бизнес практиките и методологиите на клиента. Центърът е виртуално продължение на IT отдела на клиента, което е създадено и управлявано от "Луксофт България" ЕООД. Центровете ще функционират по два начина - като вътрешен IT отдел на клиента за работа по проекти, възложени от клиента или като временно предоставяне на IT служители на клиента, при необходимост от специалисти с конкретни умения или недостиг на персонал.

Освен "Луксофт България" ЕООД днес сертификат за инвестиция клас "А" получи и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД за "Изграждане на център за  обслужване на клиенти" в София. Проектът стартира още през месец октомври 2013 г. и е свързан с разширяване на дейността на съществуващото вече предприятие. Инвестицията е на стойност над 2.5 млн. лв., а целта на проекта е увеличаване на капацитета на компанията за обслужване на мащабен договор в партньорство с "Консентрикс" Канада. Центърът ще обслужва голяма канадска верига за продажба на стоки на дребно. С реализирането на инвестицията, в "Консентрикс" България ще бъдат разкрити 250 нови работни места, като част от тях ще бъдат в новооткрития център за обслужване на клиенти на компанията във Варна. Проектът предвижда оборудване и реконструкция на новонаето офис пространствo в "Бизнес парк" София. Центърът ще предоставя 24 часово обслужване на френски език на входящи и изходящи обаждания, както и услуги зад офис. "Консентрикс" България ще бъде подизпълнител на "Консентрикс" Канада за изпълнението на сключения договор с канадския клиент, който е с продължителност от 5 години.
investbg.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лица в БТПП и 28-те Регионални ТПП/К
Проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Покана от ЕK „Предприятия и промишленост” за участие в Мисия за растеж 21–23 октомври 2014, Китай
Девети панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати
Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения" Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега”, Санкт Петербург, Руска федерация - 23–27.09.2014 г.
ИАНМСП организира участието на български МСП - фирми от секторите парфюмерия, козметика и етерични масла Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитие на българската икономика
Конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели към Юни 2014 г. Още
Строителството бележи оживление
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1% спрямо предходното тримесечие Още
ЕВРОФОНДОВЕ
За пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз
На интернет страницата на Министерския съвет отново са публикувани всички „медийни договори", които са сключвани след 1 януари 2007 година Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на
Нов редактор на форми на портала на Агенцията по обществени поръчки Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД
Високотехнологични IT услуги и 250 нови работни места Още