Брой 147 (657), 04-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”


Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че годишният отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.” вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Изданието предоставя подробна информация за състоянието и финансовите резултати на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) през миналата година.

В годишника са разгледани в детайли основните елементи на първия стълб от осигурителната система в България и са описани най-важните стъпки при реализирането на осигурителните програми през 2013 г. Анализът включва преглед на макроикономическата среда, в която функционира държавното обществено осигуряване и описание на приложимото социално-осигурително законодателство.

Внимание е отделено на извършените промени в нормативната уредба, социално-осигурителните програми по осигурените социални рискове, както и на резултатите от тяхното реализиране.

 Публикуван е и сравнителен анализ от изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на ДОО, като такъв е направен и по целеви фондове за всеки от осигурените социални рискове. Присъстват още таблични приложения за обхвата на осигурителното покритие по категории осигурени лица, осигурителни вноски и осигурителен доход по социални рискове и фондове.

Публикацията “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.” е направена на база на действащото към 31 декември 2013 г. социално-осигурително законодателство.

Изданието може да бъде намерено в рубрика “НОИ”, раздел “Статистика и анализи” – “Анализи”.
http://www.noi.bg/newsbg/3144-otchetdoo2013site

НОВИНИ ОТ БТПП
Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лица в БТПП и 28-те Регионални ТПП/К
Проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Покана от ЕK „Предприятия и промишленост” за участие в Мисия за растеж 21–23 октомври 2014, Китай
Девети панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати
Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения" Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега”, Санкт Петербург, Руска федерация - 23–27.09.2014 г.
ИАНМСП организира участието на български МСП - фирми от секторите парфюмерия, козметика и етерични масла Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитие на българската икономика
Конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели към Юни 2014 г. Още
Строителството бележи оживление
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1% спрямо предходното тримесечие Още
ЕВРОФОНДОВЕ
За пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз
На интернет страницата на Министерския съвет отново са публикувани всички „медийни договори", които са сключвани след 1 януари 2007 година Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на
Нов редактор на форми на портала на Агенцията по обществени поръчки Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД
Високотехнологични IT услуги и 250 нови работни места Още