Брой 207 (212), 24-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Промени във функционалността на БИМИС и калкулатора от консултационния модул ITMS


Агенция „Митници” съобщава, че във връзка с констатирани проблеми по отношение на начина на функциониране на БИМИС версия 26616, считано най-късно от 9.00 часа на 25.10.2012 г. се изменя и допълва функционалността на модули „Митническо оформяне” и други взаимосвързани модули на система БИМИС, както и на Калкулатора от Консултационния модул на ITMS.

Промените във функционалността на БИМИС са продиктувани от необходимостта от по-нататъшно прецизиране на формирането на основите за определяне размера на държавните вземания и подобряване начина на контрол на попълването на данните в клетки № 45, 46 и 47 и тяхната взаимовръзка с другите клетки от ЕАД.

Дефинирани са изискванията за изменения и допълнения на модул “Митническо оформяне” на БИМИС с кодове (клетка 37, първо подразделение) 40, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 61, 91 и 92.
Създадена е техническа възможност за въвеждане на нови полета, необходими за правилното определяне на основите за изчисляване на държавните вземания:

В тази връзка е създадена техническа възможност за въвеждане на нови полета и в Калкулатора от Консултационния модул на ITMS, необходими за правилното определяне на основите за изчисляване на държавните вземания:
Създадена е възможност за въвеждане на ново поле „Дестинация на фактуриране”.

Когато данните за ЕАД при внасяне са подадени електронно чрез портала на Агенция „Митници” или чрез изградена връзка от тип „система-система” преди влизането в сила на новите функционалности на БИМИС и Калкулатора от Консултационния модул на ITMS и за това ЕАД е генериран MRN (референтен номер на движението), икономическият оператор може да подаде данни за точно определяне на митническата стойност чрез съобщение за корекция. Предвид разпоредбата на чл. 65 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. в искането за корекция не могат да се включват стоки, различни от първоначално декларираните.

Когато данните за ЕАД при внасяне са подадени електронно чрез портала на Агенция „Митници” или чрез изградена връзка от тип „система-система” преди влизането в сила на новите функционалности на БИМИС и Калкулатора от Консултационния модул на ITMS и за това ЕАД не е генериран MRN (референтен номер на движението) икономическият оператор следва да подаде данните за ЕАД повторно.

Подробна информация за промеинте – на сайта на Агенция „Митници”  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Трудовите и осигурителните отношения често са обект на критика от страна на социалните партньори
Юбилейна конференция отбеляза 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” Още
Представители на голям строително-инвестиционен консорциум от Шанхай посетиха БТПП
Консорциумът планира да открие представителство у нас Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Винпром Пещера – със златен медал от конкурс в Сан Диего, САЩ
Българските вина се състезаваха с над 1500 представители на винената индустрия в ценови диапазон до 250 долара за бутилка вино Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Членството в ЕС пришпорва реформите за правене на бизнес в Европа и Централна Азия
България заема 66-о място , в класацията на Световната банка "Doing Business 2013” Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени във функционалността на БИМИС и калкулатора от консултационния модул ITMS
Целта е по-нататъшно прецизиране на формирането на основите за определяне размера на държавните вземания и подобряване начина на контрол на попълването на данните Още
Започва обсъждането на новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези искания ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки
Всички правни условия са изпълнени и няма пречки пред въвеждането на този данък на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка Още