Брой 207 (212), 24-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Трудовите и осигурителните отношения често са обект на критика от страна на социалните партньори


В Софийския университет ”Св. Климент Охридски” днес се проведе научно-практическа конференция ”Българското трудово и осигурително право - мит и реалност”, посветена на 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право”. Събитието е под патронажа и с участието на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поздрави участниците и гостите, от името на Палатата, като най-голяма работодателска организация у нас. "Проблематиката на трудовите и осигурителните отношения, често е обект на критика от страна на социалните партньори. Трябва да отчетем приноса на ръководството на Катедра „Трудово и осигурително право” на Юридическия факултет при Софийския университет и лично на професорите д-р Красимира Средкова и д-р Емил Мингов за обществото и за държавата" – отбеляза Тодоров. Той изтъкна водещата роля на катедрата в научната общност и сподели, че неговият път в усвояването на знания по трудово и осигурително право е започнал именно от тази катедра.

В рамките на конференцията бяха представени теми, свързани с наблюдението на работното място, като способ за упражняване на работодателски контрол, за правната закрила на интересите на работниците и служителите при неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост на работодателя, за осигурителната тежест и правоотношенията при трудова заетост в трансгранични случаи и други.

Честването на 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” се вписва в 120-годишния юбилей на Юридическия факултет, който ще бъде отбелязан в следващите дни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Трудовите и осигурителните отношения често са обект на критика от страна на социалните партньори
Юбилейна конференция отбеляза 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” Още
Представители на голям строително-инвестиционен консорциум от Шанхай посетиха БТПП
Консорциумът планира да открие представителство у нас Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Винпром Пещера – със златен медал от конкурс в Сан Диего, САЩ
Българските вина се състезаваха с над 1500 представители на винената индустрия в ценови диапазон до 250 долара за бутилка вино Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Членството в ЕС пришпорва реформите за правене на бизнес в Европа и Централна Азия
България заема 66-о място , в класацията на Световната банка "Doing Business 2013” Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени във функционалността на БИМИС и калкулатора от консултационния модул ITMS
Целта е по-нататъшно прецизиране на формирането на основите за определяне размера на държавните вземания и подобряване начина на контрол на попълването на данните Още
Започва обсъждането на новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези искания ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки
Всички правни условия са изпълнени и няма пречки пред въвеждането на този данък на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка Още