Брой 207 (212), 24-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Започва обсъждането на новите искания за суспендиране на митата


На сайта на Агенция ”Митници” са публикувани новите искания за суспендиране на митата, които ще започнат да се обсъждат в Европейската комисия от месец ноември. Те могат да бъдат консултирани в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Одобрените искания ще се прилагат от 01.07.2013 г.

Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения, като използват формуляр, чийто образец се намира в същата подрубрика. Срокът за подаване на възражения по нови искания е до 1.12.2012г. (в Агенция”Митници” – 20.11.2012 г.), а по исканията за продължаване на мерките за суспендирания - до 15.11.2012 г. (в Агенция”Митници” – 09.11.2012г.)
Коментари по исканията могат да бъдат направени до 15.12.2012 г. за нови искания (в Агенция”Митници” – 01.12.2012 г.) и до 15.11.2012 г. за искания за продължаване на мерките (в Агенция”Митници” – 09.11.2012г.). За целта се използва формулярът за подаване на възражения. Възраженията и коментарите по исканията за суспендиране на митата, придружени с необходимите мотивационни документи, се подават по факс: 02 / 9859 4062.

НОВИНИ ОТ БТПП
Трудовите и осигурителните отношения често са обект на критика от страна на социалните партньори
Юбилейна конференция отбеляза 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” Още
Представители на голям строително-инвестиционен консорциум от Шанхай посетиха БТПП
Консорциумът планира да открие представителство у нас Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Винпром Пещера – със златен медал от конкурс в Сан Диего, САЩ
Българските вина се състезаваха с над 1500 представители на винената индустрия в ценови диапазон до 250 долара за бутилка вино Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Членството в ЕС пришпорва реформите за правене на бизнес в Европа и Централна Азия
България заема 66-о място , в класацията на Световната банка "Doing Business 2013” Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени във функционалността на БИМИС и калкулатора от консултационния модул ITMS
Целта е по-нататъшно прецизиране на формирането на основите за определяне размера на държавните вземания и подобряване начина на контрол на попълването на данните Още
Започва обсъждането на новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези искания ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки
Всички правни условия са изпълнени и няма пречки пред въвеждането на този данък на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка Още