Назад

До 02.09.2022 г. се подават искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти


На 02.09.2022 г. изтича крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 юли 2023 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания можете да откриете в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност – подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.