Назад

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Automessen 2022


В периода 27.09-02.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Automessen 2022 и двустранни срещи, Норвегия и Швеция.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от автомобилната индустрия.

Automessen е специализирано изложение, което се провежда в Норвегия, и е насочено към производителите и доставчиците от автомобилната индустрия, както и едно от най-важните събития за сектора в цяла Скандинавия.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят и двустранни срещи в Швеция с представители на автомобилния сектор.

Условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 31 август 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 31 август 2022 г.