Назад

Ново ръководство на ISO за ефективно управление на иновациите


Предлага Българският институт за станадартизация

ISO 56002 беше публикуван точно навреме преди разпада на световните вериги на стойността през 2020 г. Стандартът е подходящ за включване точно към плановете за действие след COVID и съществуващите структури на системата за управление. Приемайки понятията на ISO 56002, производствените компании и институциите могат да наберат скорост в усилията си за иновации и преобразуване. Това добавя нова стойност към променящите се вериги за доставки и позволява повече фокусиране върху техническата несигурност.“ - Йохан Грундстрьом Ериксон, експерт от международния техническия комитет ISO/TC 279 „Управление на иновациите“.

Експертите обаче не спират дотук. Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO) започва подготвянето на ръководство едновременно с разработването на стандарта ISO 56002:2019. За неговото финализиране и валидиране е създадена специална работна група в рамките на ISO/TC 279. Ръководството „_ISO 56002:2019 Система за управление на иновациите. Практическо ръководство_“ предоставя практически инструменти и методи за повече и по-добри иновации в посока на приобщаващото и устойчиво развитие. 

Съдържанието на ръководството е така структурирано, че да помогне на потребителите да разберат процесите за успешни иновации. Подобно на прилагането на стандарта ISO 56002:2019, всеки тип организация може да използва това ръководство. Ръководство е изключително полезно и за МСП, които искат да разработят или подобрят един структуриран подход към иновациите.

Ръководството се предлага на английски език, в PDF формат, онлайн и на CD.

Клиентите, закупили колекцията стандарти „Управление на иновациите”, ползват отстъпка от цената на ръководството.

Повече информация ТУК