Брой 91 (348), 14-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Базисен модел на комплексно административно обслужване


На портала за обществени консултации на  Министерски съвет днес е публикуван Базисeн модел на комплексно административно обслужване. Той допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г., като дава акценти и посока, която отговаря на текущото развитие на обществото и технологиите.

Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото му въвеждане.

Акцентът на методологията е върху изискванията за осигуряване на ефективно взаимодействие и координация между отделните администрации, необходимата обезпеченост с човешки ресурси, съответните процеси и услуги, детайлен подход за изпълнение, както и възможните предизвикателства. Специално внимание е обърнато на предоставянето на по-широк набор от канали за достъп до административни услуги, тяхната съвместимост и възможностите за внедряване на нови канали.

Заложеното в модела комплексно административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя, без да е необходимо гражданите и бизнесът да предоставят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Обществените консултации са открити до 28 май 2013 г.

Базисен модел на комплексно административно обслужване

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Неотложен въпрос, който трябва да реши новото правителство, е възстановяването на тристранния диалог
През юни ще бъде официално открита Смесена българо-румънска търговска камара
Покана за участие в семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Внедряване на иновации в предприятията”
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в благотворителен бал на Лайънс Клуб Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-китайски бизнес форум в София, 1 юли 2013 г.
Презентация на Бизнес парк Тирана
Събитието е адресирано към български фирми с интерес към наемане на бизнес помещения и стартиране на дейност в Албания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Базисен модел на комплексно административно обслужване
Целта е да се предоставят услуги, без да е необходимо гражданите и бизнесът да представят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация от 0.4% през април
Втори пореден месец с дефлация; спрямо април 2012 г. инфлацията е 2% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва публични дебати в Южна и Източна Европа
Дебатът в София е планиран за 28 май под мотото „Визии за свят, който харесвате: Изграждане на нисковъглеродно общество в България” Още
Реформа на законодателството за защита на данните в ЕС
Защитата на личната информация е важна тема за много европейци в епохата на социалните мрежи и смартфоните Още